Hoeveel kinderen zijn er nu onterecht uit huis geplaatst?

door redactie
3 minuten lezen

Cabaretier Peter Pannekoek, of is het Pannenkoek, noemde het in zijn tv-optreden bij ‘Dit is het Nieuws’ meerdere malen ‘staatsontvoeringen’; het zonder pardon weghalen van kinderen bij ouders die soms door de gevolgen van een falende overheid niet of nauwelijks de bescherming konden bieden waar kinderen recht op hebben . Op een later moment, nadat hij een wat betere inkijk had in de Jeugdzorg, nuanceerde de succesvolle cabaretier zijn uitspraken.

Toch is het overduidelijk dat er jarenlang heel veel mis is gegaan bij de uithuisplaatsingen; bijvoorbeeld als gevolg van het Kindertoeslag Schandaal. Maar ook de ‘zwarte lijsten’ van de Belastingdienst en ongetwijfeld tal van andere dossiers, waarbij de overheid een betrokkenheid heeft, droegen bij aan ongekend onrecht binnen gezinnen.

In de media spreekt men er over dat kinderen door ‘hulpverleners’ bij hun school werden opgehaald, zonder dat ouders het wisten. Daarna kwamen ze nooit meer thuis…. Lang niet alle ouders kregen juridische ondersteuning.

Het is een van de vele dossiers waar onze overheid eigenlijk geen antwoord meer op heeft. Er zijn meerdere redenen voor, waaronder dat er jarenlang bezuinigd is op de Jeugdzorg, maar soms natuurlijk ook de mentaliteit van de mensen die werken bij de Kinderbescherming en andere onderdelen van onze overheid. Een flink deel van onze ambtenaren is niet dienstbaar aan de burger en is de menselijke maat al hoog en breed uit het oog verloren.

Natuurlijk begrijpt iedereen dat dit soort ‘herstelprocessen’ lastig zijn, maar het zal je dochter maar overkomen of je buren. Dat ze door de overheid in de problemen worden gebracht en vervolgens ‘gestraft’ met het uit huis plaatsen van hun kind(eren). En dat meer dan tien jaar later dezelfde overheid en soms dezelfde ambtenaren de ‘reparatie’ niet meer lukt; goedschiks of kwaadschiks.

En misschien nog wel erger, voor ons land, is dat niemand weet om hoeveel kinderen het gaat…..

klik op de afbeelding voor artikel op AD.nl

Zet ons op je mobiel !

Klik hier
×
Zet notificaties aan OK Nee liever niet