Colofon

door redactie

DOEL

Onrecht.nl is een platform voor tegengeluid. Doel is om collectieven en individuen een tegengeluid te bieden daar waar dit nodig is om te komen tot objectieve media-beeldvorming, overheidshandelen en rechtspraak. Het platform streeft na om op basis van feitenonderzoek een tegenwicht te bieden aan valse beeldvorming, gecorrumpeerd overheidsoptreden.

REDACTIE

De redactie wordt gevormd door redacteuren die naast hun dagelijkse werkzaamheden bij uiteenlopende media in hun vrije tijd een kosteloze bijdrage willen leveren in de research en journalistiek die onmisbaar is bij het realiseren van het gewenste tegengeluid.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

De juridische ondersteuning en advisering wordt verzorgd door juristen en/of advocaten die naast hun dagelijkse werkzaamheden in hun vrije tijd een kosteloze bijdrage willen leveren in de juridische ondersteuning die onmisbaar is bij het realiseren van het gewenste tegengeluid.

CROWDFUNDING, INZAMEL ACTIES, DONATIES EN ANDERE

Inkomsten van dit platform via crowdfunding, donaties, spaaracties zijn welkom maar zijn niet van invloed op dossiers, columns en andere vormen van publicatie.

PLAATS VAN VESTIGING

Het platform is gevestigd en wordt gehost buiten de Europese Unie om de opslag van onderliggende dossiers veilig te stellen en de ongewenste randverschijnselen, zoals invallen van overheidswege en/of bewijs-beslagen, te verhinderen.

Zet ons op je mobiel !

Klik hier
×
Zet notificaties aan OK Nee liever niet