‘90% beticht Rian van Rijbroek van oplichting!’

door redactie
2 minuten lezen

Terwijl de druk vanuit het Openbaar Ministerie op de Twentse succesondernemer Gerard Sanderink toeneemt melden documentairemakers dat bij 90% van de reacties die men krijgt via een oproep op Unhacked.nl wordt verklaard dat Rian van Rijbroek zich regelmatig schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en/of misleiding/oplichting.

De documentairemakers, die van plan zijn om in de toekomst een serie of documentaire voor Videoloand te maken over de rol van de Veghelse Rian van Rijbroek in het leven van Gerard Sanderink, hebben het domein in bruikleen. En met succes, want het domein Unhacked trekt veel bezoekers zo blijkt uit recente bezoekersstatistieken.

“Wij zijn er nog niet uit onder welke titel we op een later moment een documentaire- of dramaserie gaan produceren. Dat kan zowel ‘Groot Schandaal’ worden als ‘Unhacked’; beide namen worden gelinkt aan het duo Sanderink/van Rijbroek. Het script moet nog geschreven worden en we moeten op enig moment een weloverwogen keuze maken.

Uit de reacties is wel duidelijk dat Van Rijbroek regelmatig ter kwader trouw handelt. Zo heeft zij recent onder een groot aantal pseudoniemen, met instemming van Gerard Sanderink, financiële afspraken gemaakt. Alleen al in die kwestie heeft ze kennelijk voor €100.000 de boel misleid of opgelicht.

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

bron: Wikipedia

Zet ons op je mobiel !

Klik hier
×
Zet notificaties aan OK Nee liever niet